Skip directly to content

Historie

Idéen til Café Liva opstod i starten 1980'erne, hvor teaterteknikeren Lone Guldbrandsen og skuespilleren John Schelde sammen købte træskibet Fredsbudet i Århus og fik det fragtet til København og ombygget til cabaretscene med tilhørende restauration i 1983.

Træskibet Fredsbudet var bygget 1919 i Risør på Risør Værft og havde levet en omtumlet tilværelse bl.a. som missionsskib på de Norske fjorde.

John Schelde trak sig senere ud af projektet, hvorefter skuespilleren Lane Lind i en overgang ledede skibet, som nu hed Café Liva, sammen med Lone Guldbrandsen.

Det var iøvrigt Lane Lind, som I sin tid fandt på navnet Café Liva

Men fra 1987 var Lone Guldbrandsen alene om tjansen - og samtidig flyttede skibet fra Frederiksholms Kanal, hvor det havde ligget siden starten i 1983, til dens nuværende beliggenhed i Nyhavn udfor nr.20 - 22, klods op ad Nyhavnsbroen...på den pæne side.

I starten af 1993 blev skibet trukket på land og kom på værft, hvor et større reparations- & renovationsarbejde blev udført og resulterede i, at skibet ved juletid i 1995 igen dukkede op som ny og istandsat på sin vanlige plads i Nyhavn.

Under reparations- og renoveringsarbejdet produceredes en række cabaretter i Salon K. i HUSET i Magstræde af Lone Guldbrandsen i Cafe Liva-regi.

I 1990'erne før, under og efter renoveringen oplevede Café Liva en del ejerskifter, som slutteligen resulterede i at Liva blev en selvejende institution, drevet af LivaFonden af 1997.

Alt dette skete takket være en utrættelig indsats fra Lone Guldbrandsen og Liva Fonden af 1997, som også stod bag forhandlingerne om en cabaret-pulje under Tips- og Lottomidlerne, der trådte i kraft i 1997.

I 1999 trak Lone Guldbrandsen sig efter 16 års uegennyttigt slid som kunstnerisk leder og primus motor for Café Liva og man spurgte da fra Liva Fonden af 1997 skuespilleren, tekstforfatteren m.m. Jacob Morild om han ville overtage, hvilket han gjorde i Maj 1999 og han har siden været Café Livas kunstneriske & administrative leder.

Det gamle træskib, Café Liva, blev i februar 2007 hugget op, grundet svamp, råd og mange års udslidning; hvorpå Livafonden & Jacob Morild started en utrættelig kamp, for at skaffe midler til et nyt cabaret-skib; dette lykkedes til fulde efter fire års slid – OG det nye cabaret-skib. Liva 2, kunne således åbne, på sin gamle plads i Nyhavn, 1. April 2011!

I de mellemliggende 4 år lå Café Liva dog ikke stille, men producerede en række cabaretter på hhv Snoreloftet på Folketeatret og på PH-caféen på Halmtorvet I København.

Samtidig startede Café Liva sin omfattende og landsdækkende turné-virksomhed, hvor Liva siden 2006 har haft minimum 2 cabaretter ude i De Danske Teaterforeninger I hele landet.

En turné-virksomhed, som i 2014 indbragte den kunstneriske og administrative leder, Jacob Morild, de Danske Teaterforeningers Store Hæderspris.

Der har gennem hele Café Livas levetid været tilknyttet restaurationsvirksomhed, som gør at Café Liva defacto er Københavns eneste serveringsteater – bortset fra Wahlmanns Saloner I Cirkusbygningen.

Restaurations-delen forpagtes pt af Øvre Dæk Aps.